Psykoterapi

Välkommen till oss på Söderkliniken!

Våra två psykoterapeuter erbjuder olika inriktningar av psykoterapi:

Grummel & Groll Analys KB


Min verksamhet omfattar psykologisk och psykosocial rådgivning,

utredning och behandling och riktar sig till både

företag och privatpersoner; enskilt eller som par.


Psykoterapi, handledning enskilt eller i grupp.

Konflikthantering, arbetsmiljö- och organisationsanalys

samt ledar- och organisationsutveckling erbjuds.Du når mig på Tel: 0703-25 39 50


Christina Grill

leg. psykoterapeut, socionom


Välkommen!

_____________________________________________________________________________________________LISA ERIKSSON KBT


Socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag erbjuder psykosocial rådgivning och psykoterapi till både ungdomar och vuxna. Förutom KBT har jag även sex års vidareutbildning i systemisk familjeterapi.

Du är välkommen till mig om Du har någon specifik problematik eller om Du bara känner att livet har kört fast och att Du inte hittar vägar framåt på egen hand.


Jag har mångårig erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa såsom:• Depression

• Panikångest

• Generaliserad ångest GAD

• Social fobi

• Specifika fobier

• Hälsoångest

• Tvångssyndrom OCD

• Trauma och kriser

• Posttraumatiskt stressyndrom PTSD

• Stress och oro

• Relationsproblem
Om Du vill läsa mer om KBT och vad jag kan hjälpa Dig med besök gärna min hemsida;


www.lisaerikssonkbt.se


Mail: lisaeriksson@soderkliniken.com

Telefon: 0761-603061


Lisa Eriksson

Socionom och Leg psykoterapeut


Välkommen!